Ontwikkelen

Projectontwikkeling en effectiviteit zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het proces start met de marktanalyse, want of het nu een eigen plan of een opdracht voor derden betreft, een ontwikkelaar probeert de wensen van de doelgroep zo effectief mogelijk in te vullen. Daarbij komt vaak veel creativiteit kijken.

Immers de grondoppervlakte moet optimaal benut worden, de planning moet kloppen en het geheel moet bouwkundig te realiseren zijn. Bovendien moet het geheel passen in het omgevingsbeeld en de beoogde doelgroep aanspreken.

Effectiviteit dus, vanaf haalbaarheidsonderzoek tot het daadwerkelijke resultaat. Uiteindelijk kan een ontwikkeling nog zo fraai zijn, het succes is er pas als de gebruiker tevreden is!