Monumenten

Van Sminia Monumenten BV houdt zich bezig met de aankoop, verbouw, begeleiding en exploitatie van zowel Rijks- als Gemeentelijke monumenten. Meestal is dit in het binnenstedelijk gebied waar met de lokale overheden een nieuw leven wordt gegeven aan een vaak prachtig stukje historie.

Door intensieve samenwerking met Monumentenzorg en/of restauratiefonds(en) wordt gezocht naar de meest optimale invulling waarbij de gebruiksmogelijkheden voor de huurder en of gebruiker zwaar wegen.

Hoogwaardige binnenstedelijke renovaties blijken steeds meer een specialisme te worden. Wij menen daarin een ervaren en gedegen partij te zijn. Zowel vanuit perspectief van de belegger als van de gebruiker eist een monument nu eenmaal een andere focus dan gebruikelijk.