Investeren

Van Sminia Beheer BV / Van Sminia Invest CV

Reeds in 1985 is het eerste commerciele vastgoed verworven, destijds is de basis gelegd voor een stabiele vastgoedportefeuille welke tot op de dag van vandaag wordt uitgebouwd. Inmiddels beslaat het werkgebied een deel van Noord Nederland en is een goede geografische spreiding gewaarborgd.

Waar veel vastgoedbeleggers alleen maar zoeken naar winkels op A1 locaties, focussen wij tevens op minder voor de hand liggende gebieden. Samen met Van Sminia Ontwikkeling BV en Van Sminia Monumenten BV kunnen we een eventueel potentieel goed benutten. Wij houden ons bezig met beleggingen in commercieel vastgoed zoals winkels, kantoren en bedrijfspanden, maar ook woningbeleggingen en het uitponden hiervan vallen binnen onze activiteiten.

Tevens behoren zogenaamde sale-and-lease back constructies tot de mogelijkheden. Een vastgoedbezitter verkoopt het vastgoed en huurt dit terug bij Van Sminia.  Zo blijft de continuiteit van de betrokken onderneming gewaarborgd en kan het vastgoed van de balans.

Van Sminia Invest is continue geïnteresseerd in diverse vastgoedbeleggingen door geheel Nederland, tevens zijn er op incidentele basis private equity initiatieven mogelijk.